Kas ir atjaunojamā elektroenerģija, un kāpēc TENA veic pārmaiņas?

“No atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas elektroenerģijas izmantošana rada zemas oglekļa emisijas un palīdz mazināt klimata pārmaiņas, kas ir viena no lielākajām problēmām, ar kuru saskaramies visā pasaulē. Atjaunojamā elektroenerģija samazina mūsu produktu oglekļa emisijas un ir svarīga veikto ilgtspējas uzlabošanas darbību daļa.”

Aksels Tegerstorms Eds (Axel Thegerström Edh), direktors ilgtspējas jautājumos, , Essity globālais zīmols, Jauninājumi un ilgtspēja

Viss ir atkarīgs no ieguves avota.

Atjaunojamā enerģija, kas pazīstama arī kā tīra enerģija, tiek iegūta no dabīgiem avotiem ar zemu oglekļa saturu, kurus cilvēka dzīves posmā daba nepārtraukti aizstāj. Piemēram, saules gaisma turpina spīdēt un vējš turpina pūst, pat ja to pieejamība var būt atkarīga no laika, atrašanās vietas un laika apstākļiem.  
 
Atjaunojamie enerģijas avoti videi ir daudz draudzīgāki nekā ierastie, jo tie palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un ar enerģijas ražošanu saistīto gaisa piesārņojumu. Atjaunojamā elektroenerģija ir atjaunojamās enerģijas daļa, un tā īpaši attiecas uz elektroenerģiju, kas tiek iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem, un tiek izmantota māju un uzņēmumu elektroapgādei. 

No kādiem avotiem to iegūst?

SAULE – mūsu visplašāk pieejamais atjaunojamās enerģijas avots ir gaisma un siltums, ko izstaro Saule, un to var izmantot, lietojot virkni nepārtraukti attīstošu tehnoloģiju. Saules enerģijas daudzums, kas pieejams uz Zemes, ir ievērojami lielāks nekā pašreizējais enerģijas pieprasījums pasaulē, un tas varētu viegli apmierināt visas enerģijas vajadzības nākotnē. 
 
VĒJŠ – vēja enerģijas ražošanai izmanto turbīnas, lai vēja kinētisko enerģiju pārvērstu elektrībā. Vēja turbīnas rotējošie asmeņi griež iekšējo vārpstu, kas virza zobratu sistēmu, lai palielinātu rotācijas ātrumu, kas tālāk darbina ģeneratoru, kas ražo elektrību. 
 
HIDROENERĢIJA – tāpat kā vēja enerģija, arī hidroenerģija ir viens no vecākajām un joprojām pasaulē vadošajiem tīrās enerģijas avotiem. Arī šeit enerģijas ražošanai pielieto rotējošas turbīnas, bet vēja vietā izmanto krītošu vai ātri tekošu ūdeni. Hidroenerģijas turbīnas ir iebūvētas dambjos vai zem ūdenskritumiem, ļaujot tām uztvert plūstošā ūdens dabisko jaudu. 
 
BIOMASA – biomasas materiāli tiek iegūti no dzīviem organismiem. Visizplatītākie materiāli ir koksne, augi un atkritumi. Mūsu pirmā izvēle vienmēr ir pārstrādāt biomasu kā materiālu mūsu produktu ražošanai. Ja biomasas pārstrāde nav iespējama, mūsu otrā izvēle ir to izmantot enerģijas ieguvei. 
 
ĢEOTERMISKĀ ENERĢIJA – ģeotermiskā enerģija ir siltums, kas nepārtraukti rodas mūsu planētas iekšienē - gan no tās sākotnējās veidošanās mūsu Saules sistēmā, gan no minerālu radioaktīvās sairšanas. Šo enerģiju var atrast visā pasaulē, taču to visvieglāk var izmantot, ja tā atrodas tuvāk zemes virsmai, piemēram, vietās ar paaugstinātu vulkānisko aktivitāti vai dabiskiem karstajiem avotiem. 

Kas ir kodolenerģija, un kāpēc tā netiek pieskaitīta?

Kodolenerģija ir enerģija, kas rodas, sadalot atomus un izmantojot tvaiku, lai pārveidotu milzīgo enerģiju, ko tas rada, elektrībā. Tas tiek veikts ar gara un riskanta procesa palīdzību atomelektrostacijās visā pasaulē. 
 
Daži enerģijas analītiķi uzskata, ka kodolenerģija, ņemot vērā tās zemās oglekļa emisijas, uzskatāma par atjaunojamu. Tomēr, lai radītu kodolenerģiju, ir nepieciešams urāns, kas ir smags metāla elements, kura rezerves kādā brīdī beigsies (kaut arī tas varētu aizņemt simtiem gadu).  
 
Vēl svarīgāk ir tas, ka, lai arī kodolenerģija nerada siltumnīcefekta gāzes, rodas atkritumi, kas ir ārkārtīgi bīstami dzīviem organismiem, un kuriem nepieciešama droša uzglabāšana tūkstošiem gadu garumā. 

Atjaunojamā elektrība uzņēmumā TENA

TENA pastāvīgi strādā pie atklājumiem un inovācijām. Meklējot jaunus veidus, kā uzlabot cilvēku dzīvi, kā arī uzlabot mūsu izstrādājumu oglekļa emisiju rādītājus.  
 
Kopš 2008. gada mēs esam samazinājuši šo apjomu Eiropā par 11–33 % atkarībā no produktu klāsta. Pārejot uz 100 % atjaunojamo energoresursu izmantošanu visās mūsu rūpnīcās, mēs uzlabosim šos skaitļus vēl par 6%, kas palīdzēs mums sasniegt mūsu ambiciozo mērķi līdz 2030. gadam samazināt mūsu emisijas Eiropā par 50 %. 
 
Turklāt, mūsu pirktā elektroenerģija ir 100 % sertificēta kā atjaunojama saskaņā ar Eiropas Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmu (EECS), kas garantē mūsu elektroenerģijas izcelsmi, līdzīgi kā visa mūsu produkcijas svaigā šķiedra ir Mežu uzraudzības padomes (FSC) vai Mežu sertificēšanas shēmu novērtēšanas programmas (PEFC) sertificēta atbilstoši mūsu augstajām prasībām attiecībā uz atbildīgu mežu apsaimniekošanu. 
 
Mēs vēlamies izstrādāt produktus, kas palīdz jums dzīvot, veidojot zemāku oglekļa emisiju līmeni, neietekmējot ne jūsu, ne jūsu tuvinieku labklājību. Un mēs turpinām to darīt. Soli pa solim.