Šķiet, ka jūs atrodaties <country>

Lai apskatītu lokālo informāciju, dodieties uz TENA pārdošanas vietni.

Ko nozīmē atbildības uzņemšanās?

Mums viss sākās ar kvalitatīviem izstrādājumiem. Un tā tas ir joprojām. Jo TENA rūpes vienmēr ir bijušas saistītas ar cilvēkiem. Uzlabojot viņu dzīvi un palīdzot viņiem dzīvot cieņpilni un saglabāt pašcieņu. Tas nav mainījies.

Tomēr tas vienmēr ir nozīmējis arī gatavību mācīties. Un tad, kad iegūstam labāku izpratni par savu saikni ar citiem un mūsu vidi, padziļinās arī mūsu aprūpes definīcija. Liekot mums rūpēties ne tikai par cilvēkiem, bet arī par planētu. Tagad esam solījušies uzņemties lielāku atbildību, un mēs vienmēr esam centušies uzlabot standartus.


Tas ir plāns nākotnei, izmantojot mūsu TENA aizsardzības programmu.

Kopš 2008. gada esam veikuši pasākumus, lai ikvienam TENA izstrādājumam piešķirtu lielāku ilgtspēju. Pārejot uz 100 % atjaunojamo elektroenerģiju visās rūpnīcās. Līdz 2030. gadam samazinot savu izstrādājumu un pakalpojumu oglekļa dioksīda emisijas daudzumu par 50 %. Pakāpeniski, atstājot labākas pēdas uz planētas.
Ikona – divas rokas saliktas, veidojot sirdi

Likvidē šķēršļus ceļā uz labklājību.

Tāpat kā citiem Essity zīmoliem, TENA uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem dzīvot laimīgāku, pilnvērtīgāku dzīvi. Daudzas no jaunākajām inovācijām – piemēram, īpaši lielas uzsūktspējas TENA Flex, ērtas un plānākas TENA biksītes un TENA autiņbikses, un TENA Comfort ar ConfioAir – raksturo ne vien uzlaboti higiēnas un veselības standarti miljoniem lietotāju un aprūpētāju, bet arī mazāka ietekme uz klimatu*.
 
Mēs daudz darām, lai palielinātu informētību, uzlabotu aprūpi un vestu augsta līmeņa sarunas visā pasaulē. Mēs dalāmies savās zināšanās par higiēnu un veselību, izglītojam jauniešus un veicinām atklātu dialogu par nesaturēšanu, tā ļaujot atbrīvoties no apkaunojuma, kas bieži ar to ir saistīts. 
 
 
* Rezultāti 2008.–2015. gadā: 13 % – TENA Flex, 23 % – TENA biksītes, 15 % – TENA autiņbikses un 19 % – TENA Comfort
Smaidoša, vecāka sieviete šūpo zēnu no riepām gatavotās šūpolēs.

TENA risinājumi

Sadarbība ar aprūpes iestādēm labākai aprūpes kvalitātei un par 31 % mazākam atkritumu daudzumam.

Medmāsa un vecāka sieviete iziet pastaigā
Pēdas nospieduma ikona

Samazina mūsu pēdas nospiedumu ar katru izstrādājumu ievadīšanu tirgū.

Jaunu meiteņu grupas basas kājas aplī zaļā zālē
Galu galā mēs zinām, ka nepietiek tikai ar lieliskiem izstrādājumiem. Atbildības uzņemšanās par planētu, kā arī cilvēkiem nozīmē mūsu vides ietekmējuma samazināšanu un reālus ieguldījumus ilgtspējīgā pasaulē.
 
Mūsu darbs, lai izpildītu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, saskan ar šo atbildību. Viens no tiem ir 12. mērķis, Atbildīgs patēriņš un ražošana, ko varam veicinām, uzlabojot resursu efektīvu izmantošanu, lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju. Un mēs jau esam sasnieguši nozīmīgu progresu. Kopš 2008. gada esam samazinājuši savu izstrādājumu emisiju par 11–33 %, un esam ceļā uz 2030. gadam izvirzītā mērķa – 50 % – sasniegšanu vai pārsniegšanu. 
Plusa un mīnusa zīmes ikona

Paveikt vairāk, izmantojot mazāk.

TENA pastāvīgi strādā pie atklājumiem un inovācijām. Meklējot jaunus veidus, kā uzlabot cilvēku dzīvi, kā arī uzlabojot mūsu izstrādājumu vides pēdas nospiedumu.
 
Tas nozīmē augstvērtīgāku materiālu izmantošanu, gudrāku dizainu ieviešanu, turklāt visās darbībās lietojot mazāk enerģijas, kas nāk no fosilā kurināmā. Patiesībā mūsu nākamais solis ir pāriet uz atjaunojamo elektroenerģiju visos ražošanas uzņēmumos, sākot ar tiem, kas atrodas Eiropā.
Piecas vējdzirnavas zaļa pakalna virsotnē, mākoņi un saule, un tālumā kalni.
Vēl daži mērķi, ko gribam sasniegt līdz 2030. gadam:
 
  • Uz pusi samazināsim savu izstrādājumu oglekļa dioksīda emisijas. 
  • Par 18 % ierobežosim mūsu izejvielu, transporta un atkritumu oglekļa emisijas. 
  • Puse visu inovāciju būs dabiskas inovācijas.
  • 100 % Essity ražošanas uzņēmumu pārstrādās visus atkritumus noderīgos materiālos vai enerģijā.
Ikona ar četrām aplī izkārtotām liektām bultām pulksteņa rādītāja virzienā

Palīdz veidot aprites sabiedrību.

Mēs vēlamies izstrādāt produktus un pakalpojumus sabiedrībai tā, lai mazāk nonāktu atkritumos, bet vairāk – tiktu pārstrādāti un izmantoti atkārtoti. Tas ir ambiciozs mērķis un, lai to panāktu, būs vajadzīga radoša domāšana un pilnīgi jauni uzņēmējdarbības modeļi un partnerības.
 
Mums jau ir labs sākums. Piemēram, mūsu uzņēmums bija viens no 300 pirmajiem, kas parakstīja iniciatīvu «Līnija smiltīs» – globālo apņemšanos novērst plastmasas piesārņojumu no pašiem pirmsākumiem. Šīs apņemšanās ievērošana nozīmē pastāvīgu darbu, lai līdz 2025. gadam panāktu mērķi – nodrošināt 100 % pārstrādājamu iepakojumu, kas 85 % apmērā veidots no atjaunojamiem vai pārstrādātiem materiāliem, un līdz 2030. gadam visos mūsu ražošanas uzņēmumos atkritumus pārvērst par izejvielu un enerģiju. 
Cauruļu kūļi uz noliktavas grīdas papīra pārstrādes uzņēmumā
Kā mums ir gājis līdz šim.
 
  • 2019. gada beigās Essity ražotnēs ir panākta atgūstamība 63 % apmērā. 
  • TENA risinājumu pakalpojums ir samazinājis atkritumu līmeņus par 30 %. 
  • 2019. gadā Essity izstrādājumos un iepakojumā bija 79 % FSC® vai PEFCTM sertificēta svaigas koksnes šķiedru izejmateriāla. 
Divu kopā saliktu augšupvērstu roku ikona

Apzinīgu patērtētāju iesaiste.

Mēs visi zinām, ka mums jāmaina savi patēriņa paradumi, lai mazinātu personisko oglekļa dioksīda emisijas. Tomēr daudzi cilvēki uzskata, ka uzņēmumiem, ražojot patēriņa izstrādājumus, arī jāuzņemas atbildība. 
Saulainā dienā divas sievietes veic jogu ārā
Mēs piekrītam. Kad jūs lietojat TENA izstrādājumus, daļa no jūsu oglekļa dioksīda emisijām kļūst par mūsu atbildību. Tas ir mūsu pienākums gādāt, lai jūs atstātu mazāku oglekļa pēdu, neupurējot savu vai savu tuvinieku labklājību. 
 
Un mēs tam tuvojamies. Pakāpeniski samazinot savu, tāpat kā jūsu pēdas nospiedumu. 

Informācija par TENA izstrādājumiem tagad ir caurredzamāka nekā agrāk.

Visiem tagad ir iespēja redzēt TENA izstrādājumu oglekļa pēdas nospiedumu, tāpat kā to komponentu sadalīšanās rādītājus.

Essity – vadošais higiēnas un veselības aprūpes izstrādājumu ražošanas uzņēmums

Essity ir vadošais higiēnas un veselības aprūpes izstrādājumu ražošanas uzņēmums. Mēs cenšamies uzlabot cilvēku labklājību ar saviem produktiem un pakalpojumiem. Essity likvidē šķēršļus ceļā uz labklājību un veicina veselīgu, ilgtspējīgu aprites sabiedrību. Kaut gan katram Essity zīmolam ir savs uzdevums, tie visi kopā darbojas, lai sasniegtu Essity ilgtspējas mērķus: katru dienu uzlabot cilvēku labklājību un radīt labākus risinājumus ar mazāku vides pēdas nospiedumu. Vairāk informācijas www.essity.com.