Pārplūšanas nesaturēšana

Pastāvīga vai epizodiska urīna noplūšana, kas radusies nervu bojājumu rezultātā.