Menopauze

Laika posms, kas iezīmē menstruālā cikla izbeigšanos.