Šķiet, ka jūs atrodaties <country>

Lai apskatītu lokālo informāciju, dodieties uz TENA pārdošanas vietni.

Privātuma politika


Personas datu apstrādes politika  

Essity Latvia SIA (turpmāk — Essity) un tā meitasuzņēmumu (turpmāk — Essity vai Essity grupa) mērķis ir nodrošināt, ka visas personas, kuru personas datus apstrādā Essity, vienmēr var būt pārliecinātas, ka ir ņemts vērā viņu privātums un ka attiecībā uz viņu personas datiem tiek ievērota pienācīga piesardzība. Skatiet arī Essity grupas rīcības kodeksu. Essity ievēros spēkā esošos valsts datu aizsardzības tiesību aktus, kas reglamentē tādu datu apkopošanu un izmantošanu, kuri attiecas uz personām (turpmāk — personas dati), kā arī Essity ievēros šo privātuma politiku. Šīs privātuma politikas mērķis ir noteikt principus, kas reglamentē to personas datu izmantošanu, ko jūs nododat mūsu rīcībā vai ko mēs iegūstam no jums. Essity vai attiecīgais meitasuzņēmums, kā noteikts šeit vai attiecīgajā vietnē, ir datu kontrolētājs, kas ir atbildīgs par šeit aprakstīto personas datu apstrādi.
 
Informācija — personas dati

Essity Latvia SIA garantē, ka Jūsu personas dati tiks izmantoti saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.
 
Essity var nodot Jūsu personas datus (vardu, e-pasta adresi vai pasta adresi) trešajai personai - Essity datu operatoram SIA Open Pack, lai izpildītu Jūsu pasūtījumus - izstrādājuma parauga vai informācijas izsūtīšanu pa pastu, e-pastu vai sms veidā. Izmantojot šo mājas lapu un nododot mums savus personas datus, Jūs piekrītat, lai mūsu vārdā SIA Open Pack arī turpmāk sniedz Jums informāciju vai produktus, attiecībā uz kuriem Jūs esat izrādījuši interesi.
 
Mēs respektēsim Jūsu vēlmes gadījumā, ja Jūs savus personas datus nevēlaties nodot mūsu klientu apkalpošanas atbalstīšanai, un par to rakstiski, telefoniski, elektroniski vai pa pastu mūs informēsiet.
 
Mēs Jūsu personas datus nepārdosim vai savādāk nenodosim trešajām un ar Essity Group nesaistītajām personām (izņemot kā minēts augstāk) un Jūsu dati netiks publicēti vai citādi izplatīti. Essity mērķis ir panākt, lai visi, kuru personu dati tiek apstrādāti mūsu uzņēmumā, justos pilnīgi pārliecināti, ka tiek cienīts to privātums un ka tiek pieņemti visi mēri, lai nodrošinātu personas datu drošību. Essity, tās amatpersonas un darbinieki vienmēr ievēro un ievēros visus un jebkādus piemērojamus personas datu aizsardzības normatīvus aktus.
 
Personas datus, tostarp tādus datus kā vārdus, uzvārdus un adreses, ko jūs nododat Essity rīcībā, drīkst apstrādāt manuāli, kā arī datorizēti.
 
Jūsu sniegtos personas datus apstrādās šādiem nolūkiem: i) lai apstrādātu jūsu pieprasījumu vai vienošanos ar jums; ii) lai sniegtu informāciju vai pakalpojumus saistībā ar šādu pieprasījumu vai vienošanos; kā arī iii) mārketingam (paraugu izsūtīšanai uz Jūs norādīto pasta adresi) un turpmākai saziņai ar klientiem; un iv) pārdošanas/produktu pilnveidei saskaņā ar nosacījumiem, ko Essity noteicis par piemērojamiem. Sniedzot personas datus, jūs piekrītat un atzīstat, ka jums ir saistoši šajā privātuma politikā un lietošanas noteikumos izklāstītie nosacījumi.
 
Jebkura Essity vietņu apmeklējuma rezultātā var tikt reģistrēta IP adrese, ko izmanto šādai piekļuvei. IP adreses mēs arī izmantojam, lai novērtētu Essity vietņu izmantošanu. (IP adrese ir unikāls numurs, kas dažreiz ļauj identificēt lietotāja savienojumu ar internetu un ko automātiski nodrošina jūsu tīmekļa pārlūkprogramma katru reizi, kad apmeklējat kādu tīmekļa vietni.) Šāds novērtējums var arī ietvert informācijas apkopošanu par to, kā jūs izmantojat vietni, un tas var ietvert arī vietnes izmantošanas uzraudzību, lai palīdzētu Essity uzlabot vietni, personalizēt jūsu pieredzi, pielāgojot aplūkoto saturu, optimizēt jūsu lietotāja pieredzi un noteikt lietošanas biežumu. Tas var attiekties arī uz lietotāja kontiem, kas jums, iespējams, ir izveidoti Essity. Mēs arī varam veikt apkopoto datu statistisko analīzi.
 
Sensitīva informācija
 
Ja jūs brīvprātīgi sniedzat mums sensitīvu personas informāciju par sevi (piemēram, informāciju par jūsu fizisko veselību), jūs faktiski dodat Essity savu piekrišanu apstrādāt šos personas datus šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem (un jebkādam paziņojumam par tādu datu izmantošanu, kas sniegti saistībā ar šādu datu apkopošanu), ciktāl šāda piekrišana ir vajadzīga saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
 
Personas informācijas atklāšana trešajām pusēm
 
Essity drīkst sniegt jūsu personas datus tādām trešajām pusēm kā partnerim vai mūsu produktu izplatītājam vai tiešā mārketinga aģentūrai, kas veic paraugu iepakošanu un izsūtīšanu, lai īstenotu mērķi, kura dēļ šādi dati apkopoti.
 
Jūsu sniegtos datus var nosūtīt citām Essity grupas personām un/vai uzņēmējdarbības partneriem, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī citās valstīs.
 
Lūdzu, esiet piesardzīgi, ievadot savus personas datus tiešsaistē. Jūs esat atbildīgs par savu paroļu un personas informācijas drošības saglabāšanu. Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs apzināties un atzīstat šos riskus.
 
Piekļuve personas datiem un to labošana
 
Ja jums ir jautājumi par to, kā mēs apstrādājam personas datus, vai ja jūs uzskatāt, ka mūsu apstrādātā informācija ir nepareiza vai nepilnīga, jums ir jāsazinās ar Essity uzņēmumu, kas ir uzskatāmi norādīts vietnē. Saskaņā ar vietējiem datu aizsardzības tiesību aktiem jums, iespējams, ir tiesības piekļūt jūsu personas datiem un labot tos. Mēs šādas tiesības ievērosim, ciktāl tas ir iespējams, lai pildītu savas juridiskās saistības.
 
Lai sazinātos ar pakalpojuma sniedzēju jautājumos par šo privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar Essity, sūtot e-pastu uz lvinfo@essity.com.

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.