Kā TENA var palīdzēt?

TENA piedāvā dažādus risinājumus, atbilstoši tavai darba videi. Galvenajā lomā ir sadarbība, kurā tiek apvienotas jūsu vajadzības ar mūsu pieredzi, resursiem un labāko aprūpi.

TENA Risinājumi aprūpes iestādēm

TENA risinājumi - tā ir sadarbība ar klientiem, lai nonāktu pie labākās aprūpes, izmantojot individualizētu pieeju. Izmantojot TENA pakalpojumus, varam uzlabot pacientu un aprūpētāju stāvokli, vienlaicīgi samazinot izmaksas - izstrādājumu patēriņu, noplūžu skaitu, ādas iekaisumu gadījumus, saudzēt aprūpētāju nervus un citi saistīti izdevumi. Uzziniet vairāk Šeit.

Citi pieejamie TENA pakalpojumi

Runa neiet tikai par aprūpes iestādēm - mums ir risinājumi arī tev, ja neesi iesaistīts pinas slodzes aprūpē kādā iestādē. Ja tu strādā slimnīcā vai mājas aprūpē, ja esi farmaceits, ģimenes ārsts vai māsa, arī tad mēs un TENA izstrādājumi var palīdzēt.
Šeit uzzini vairāk par citiem TENA pakalpojumiem.