Nodrošinot individualizētu aprūpi

Visdrīzāk tu esi šeit, lai sameklētu izstrādājumu, tad kāpēc mēs runājam par individualizētu aprūpi un ieradumu maiņu? Mēs esam pārliecināti, ka ieradumi aprūpē ir tikpat svarīgi kā mūsdinīgi izstrādājumi urīna nesaturēšanai - aprūpes ieradumi palīdz nonākt pie īstā risinājuma.
Pats svarīgakais sākumā pie individualizētas aprūpes ir pacienta izvērtēšana, galvenais elements TENA Pakalpojumi konceptā, lai piedāvātu labāko aprūpi. Pacients tiek izvērtēts (regulāri) no dažadiem aspektiem - fiziskā, garīgā un sociālā, lai izveidotu viņa profilu.

Tad ir viegli izvēlēties izstrādājumus un aprūpes principus tieši šim cilvēkam.

Individualizēta aprūpe un izmaksas

Izmantojot patiesi individualizētu aprūpi, jūs varat piedāvāt labāku aprūpi - tajā pat laikā samazinot kopējās izmaksas. Dziļāk apskatīt pareizo produktu un aprūpes ietekmi uz kvalitāti, izmaksām un aprūpētāju noslodzi var sadaļā Izmaksas & Aprūpe.

Zemāk varat apskatīt, kā tiek izveidots profils. Šos kritērijus redzēsiet, kad izmantosiet Produktu Meklētāju. Ja neesat nodarbināts aprūpē uz pilnu slodzi, piemēram, ja esat ārsts vai māsa vai farmaceite, šis meklētājs atvieglos padoma sniegšanu.