Ilgstpējīga mājas aprūpe visām iesaistītajām pusēm

Sniedzot pacientiem labāku aprūpi mājās, mēs varam darīt brīnumus attiecībā uz viņu veselību un laimi - un arī uz naudas līdzekļiem!

Urīna nesaturēšana bieži ir par iemeslu nepieciešamībai pēc pilna laika aprūpes. Ja nu tomēr šī nesaturēšana var tikt labāk aprūpēta un tādējādi ietekmētas izmaksas?

Pievēršot uzmanību aprūpei ... un izmaksām

Ar pareizi aprūpi, daudz pacientu var palikt mājās ilgāk. Ne tikai pacientu un viņu radinieku veselībai un laimei tas palīdz, bet arī veselības aprūpes budžetam, kur jācīnās ar aizvien pieaugošo veco ļaužu īpatsvaru. Kvalitatīva mājas aprūpe palīdz ietaupīt jūsu līdzekļus, samazinot inkontinences ietekmi uz pacientu dzīvi, aprūpētājiem radiniekiem un iesaistītajām pusēm.

Ietaupīt uz priekšdienām

Tas nav viss. Kad neizdodas aprūpēt pacientu majās, arvien vairāk parādās vadadzība pēc aprūpes centra. Tas ir daudz, daudz dārgāk - salīdzinājumam, mājas aprūpe izmanto tikai daļu no resursiem. Tāpēc cenšoties realizēt labāku aprūpi, jūs varat ietaupīt uz priekšdienām, jo nebūs jāmaksā par papildus pakalpojumiem. Jo atkarīgāki no palīdzības ir pacienti, jo lielākas izmaksas. 

Ko tālāk?

Kā nodrošināt labāku aprūpi pie zemākām izmaksām? Ļaujiet TENA palīdzēt. Izmantojot TENA izstrādājumus un pakalpojumus, jūs atradīsiet līdzsvaru starp izmaksām un labāko aprūpi. Kā arī veicināsiet mājas aprūpes ilgtspēju.