Ekonomiskā atbildība

Mūsu apņemšanās veicināt ilglaicīgu resursu izmantošanu neaprobežojas tikai ar vidi. Mēs ieņemam nopietnu vietu vietējā sabiedrībā, nodrošinot darbavietas un investīcijas.

 

Mēs lepojamies ar to, ka spējam nodrošināt drošu, godīgu un iedvesmojošu darba vidi. Lai palīdzētu pārliecināties, ka mūsu uzņēmumi darbojas saskaņā ar mūsu būtiskākajām vērtībām – „Cieņa, Izcilība un Atbildīgums” – mēs esam izstrādājuši Uzvedības Rokasgrāmatu, kurā atrodamas vadlīnijas attiecībā uz veselību un drošību, cilvēka tiesībām, biznesa ētiku, attiecībām starp darbiniekiem un iesaistīšanos vietējā sabiedrībā.