Dzīves cikla izvērtējums

Eko darbība

Eko Darbība ir mūsu nepārtraukta apņēmība razot produktus un pakalpojumus, kas uzlabo ikdienas dzīves kvalitāti, vienlaikus samazinot ietekmi uz dabu.

 

Essity kopš 1990-iem gadiem ir cītīgi strādājis, lai apzinātu un samazinātu mūsu produkcijas kopējo ietekmi uz vidi, izmantojot procesu, kas ir pazīstams kā Dzīves Cikla Analīze.

 

Dzīves Cikla Analīze pēta katru TENA ražošanas soli, sākot ar izejmateriālu ieguvi līdz pat izmešanai atkritumos. Tas mums ļauj aprēķināt Oglekļa nospiedumu, jeb kopējo radīto oglekļa daudzumu visā produkcijas dzīves ciklā. Šī informācija ļauj pieņemt labākos lēmumus attiecībā uz vidi. Jūs varat uzzināt vairāk par TENA Dzīves Cikla posmiem nākošajās lapaspusēs.

 

Mēs jau esam sasnieguši daudz. No 2008. līdz 2009.gadam mēs esam samazinājuši TENA produkcijas veidu Oglekļa nospiedumu Eiropā no 3 līdz 17%. Piemēram, TENA Flex ir samazinājusi Oglekļa nospiedumu par 17%, un TENA Lady – par 11%. (apstiprinājis IVL, Swedish Environmental Research Institute).

 

Lai pārliecinātos, ka mēs turpinām progresēt šajā jomā, mēs esam uzstādījuši nopietnus mērķus. Mūsu mērķis ir vēl vairāk samazināt Oglekļa nospiedumu:

 §  Attīstot ilgtspējīgus risinājumus, nepārtraukti uzlabojot mūsu produkcijas veidu dizainu un izmantotos materiālus

§  Pārliecinoties, ka izmantotos izejmateriālus piegādā atbildīgi uzņēmumi

§  Samazinot ražošanas un iepakošanas atkritumu daudzumu

§  Samazinot oglekļa izmešu daudzumu no fosilās degvielas, iepirktās elektrības un apkures

par 20% laikā no 2005. līdz 2020.gadam.

§  Nepārtraukti samazinot atkritumu daudzumu mūsu ražotnēs

§  Sadarbojoties ar piegādātājiem, lai samazinātu oglekļa izmešu daudzumu visas piegādes

ķēdes garumā