Mūsu atbildība

Aktīvi rūpējoties par cilvēkiem un dabu

Uzņēmumā Essity/TENA mēs nopietni attiecamies pret ilgtspējīgu darbību. Mums tas nozīmē uzņemties atbildību par uzņēmuma ietekmi uz sabiedrību un dabu – vai tas šodien uzlabo dzīves kvalitāti un dod savu ieguldījumu rītdienai?

Ilgtspējīga darbība mums vai mūsu mātes uzņēmumam Essity nav sveša. Mums ir ilgas tradīcijas vides un sociālo jautājumu iekļaušanā uzņēmējdarbības veikšanā, kā arī attiecībā uz atskaitīšanos par progresu šajos jautājumos, jau 10 gadu garumā izmantojot Ilgtspējīgas darbības atskaites. 

Mēs esam lepni, ka mūsu centieni ir tikuši atzīti visā pasaulē. Essity ir ticis iekļauts Dow Jones Sustainability Indexes 2009 – globālā apskatā, kas seko vadošo uzņēmumu Ilgtspējīgas darbības rādītājiem sociālajā, vides un ekonomikas jomā.

Sociālā joma

Mēs pieliekam nopietnas pūles, lai padarītu ikdienas dzīvi labāku, vienkāršāku un drošāku mūsu klientiem, piegādātājiem un darbiniekiem.

Lai uzzinātu vairāk, uzklikšķiniet šeit

Ekonomika

Essity dod savu ieguldījumu vietējās ekonomikas attīstīšanai sabiedrībās, kurās tā darbojas, radot darba vietas un uzlabojot ekonomisko labklājību tūkstošiem ģimeņu.

Lai uzzinātu vairāk, uzklikšķiniet šeit

Vide

Mūsu Eko-darbības parāda mūsu apņēmību palīdzēt aizsargāt vidi ilgtermiņā. 

Lai uzzinātu vairāk, uzklikšķiniet šeit

Sociālā jomaEkonomikaVide